Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable: Miquel Rosell Juanhuix

Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari

Legitimació:Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de Tractament dins o fora de la UE

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com es explica en la informació addicional

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:www.rosellgallart.com

 

1. GENERAL

Rosell Gallart garanteix expressament que les dades que vostè ens faciliti són mantinguts amb absoluta confidencialitat.

2. TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Per tal de processar la seva comanda, requerim ens facilitin certes dades personals com la raó social, CIF, nom i cognoms, adreça, telèfon i e-mail els quals són tractats de forma informatitzada. Vostè autoritza expressament que aquestes dades siguin emmagatzemades en una base de dades de clients per al seu ús intern.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgánica15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desenvolupament, vostè pot, en qualsevol moment, sol · licitar que cancel la seva informació personal de la nostra base de dades a través del nostre formulari de contacte de la pàgina web o enviant un correu electrònic a info@rosellgallart.com

El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Rosell Gallart, sota cap concepte, ven informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà cap informació de les seves dades.

3. DADES DE TARGETA DE CRÈDIT

Rosell Gallart, mai rep les dades de la targeta de crèdit, aquests són processats directament a través de la plataforma de pagament de Paypal, que processa el pagament i ens notifica la realització de l’operació.

4. SEGURETAT

Rosell Gallart pren totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal.

Únicament empleats autoritzats tenen accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l’usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Rosell Gallart declina tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del Lloc Web, i, en particular, pel següent:

(A) L’existència de qualsevol error en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, sigui quin sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d’un tercer.

(B) La infracció dels drets de propietat intel · lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al lloc web o als seus continguts.

(C) La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il · lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció de o accés al lloc web o als seus continguts.

(D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat del lloc web o dels seus continguts.

(I) La possible manca d’adequació a finalitats o compliment d’expectatives que poguessin generar el Lloc Web o els seus continguts.

Així mateix, la informació continguda al Lloc Web pot ser accessible per terceres persones a través d’Internet o altres mitjans. Rosell Gallart no garanteix la privacitat de les comunicacions que els Usuaris poguessin realitzar respecte aoa través d’aquest lloc web. Els Usuaris d’aquest Lloc Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d’ell són comunicacions públiques i no privades, de manera que Rosell Gallart no tindrà cap responsabilitat pels perjudicis que, si s’escau, pogués produir l’indicat accés.

6. MODIFICACIONS

Rosell Gallart, es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o d’acord amb el seu criteri o pràctica empresarial.

Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@rosellgallart.com

 

Informació adicional

 

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) posa a disposició dels usuaris d’Internet . La present Política forma part integrant del Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) amb NIF 37644538-R
Adreça postal: C / Montserrat 56  08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
telèfon: 93 891 20 73
Correu electrònic: info@rosellgallart.com

 1. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart), tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

 1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
  b. La participació mitjançant comentaris.
  c. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart), podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2 .1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart)

Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@rosellgallart.com.

 1. Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart)

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart), incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart).

 1. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart) cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: Miquel Rosell Juanhuix (Rosell Gallart), C/montserrat 56 Sant Sadurní d’Anoia o correu electrònic a: info@rosellgallart.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.