CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

1) La persona que utilitza a els programes de comerç electrònic manifesta que actua en nom propi o que te poders suficients Quan actua en representació d’una empresa o Institució, i que anomenarem Client.

2) En realitzar una comanda utilitzant aquests programes de comerç electrònic el Client accepta l’aplicación d’aquestes condiciones generals aplicades a les transaccions comercials efectuades.

3) El Client manifesta que els tats que constin en el su registre són correctes.

4) El proveidor manifesta que a els productes editats al catàleg de comerç electrònic estan actualitzats. El Termini de Lliurament indicat és orientatiu de la Disponibilitat a els Magatzems del proveïdor, i en QUALSEVOL ques haura de corregir amb el temps habitual d’transport Fins a la Adreça indicada paper client.

5) El Client accepta com vàlid els comandes cursats per AQUEST Procediment, i renúncia expressament a QUALSEVOL OPOSICIÓ, present o futura, basada en l’Ús d’aquests programes de comerç electrònic. El Client accepta la factura que el proveidor emetrà AIXÍ com l’Càrrec Econòmic corresponent a les comandes cursats per AQUEST Procediment.

6) El proveidor és reserva el dret a rebutjar, totalment o PARCIALMENT, un comanda cursat paper Client, en AQUEST ques ho ha de notificar a través del correu electrònic i anul · larà els factures i càrrecs S’ACOMPANYA.

7) El Client accepta que a els documents i comprovants de la comanda són a els emesos pèls programes de comerç electrònic, ha siguin l en format de correu electrònic, ha siguin l en format d’Impressió per terminal.

8) La VALIDESA i interpretació d’aquestes condiciones generals és regirà per els lleis i a els Tribunals de l’domicili del proveïdor, acceptant explícitament el Client AQUESTA JURISDICCIÓ.