1. GENERAL

Rosell Gallart garanteix expressament que les dades que vostè ens faciliti són mantinguts amb absoluta confidencialitat.

2. TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Per tal de processar la seva comanda, requerim ens facilitin certes dades personals com la raó social, CIF, nom i cognoms, adreça, telèfon i e-mail els quals són tractats de forma informatitzada. Vostè autoritza expressament que aquestes dades siguin emmagatzemades en una base de dades de clients per al seu ús intern.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgánica15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desenvolupament, vostè pot, en qualsevol moment, sol · licitar que cancel la seva informació personal de la nostra base de dades a través del nostre formulari de contacte de la pàgina web o enviant un correu electrònic a [email protected]

El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Rosell Gallart, sota cap concepte, ven informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà cap informació de les seves dades.

3. DADES DE TARGETA DE CRÈDIT

Rosell Gallart, mai rep les dades de la targeta de crèdit, aquests són processats directament a través de la plataforma de pagament de Paypal, que processa el pagament i ens notifica la realització de l’operació.

4. SEGURETAT

Rosell Gallart pren totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal.

Únicament empleats autoritzats tenen accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l’usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Rosell Gallart declina tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del Lloc Web, i, en particular, pel següent:

(A) L’existència de qualsevol error en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, sigui quin sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d’un tercer.

(B) La infracció dels drets de propietat intel · lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al lloc web o als seus continguts.

(C) La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il · lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció de o accés al lloc web o als seus continguts.

(D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat del lloc web o dels seus continguts.

(I) La possible manca d’adequació a finalitats o compliment d’expectatives que poguessin generar el Lloc Web o els seus continguts.

Així mateix, la informació continguda al Lloc Web pot ser accessible per terceres persones a través d’Internet o altres mitjans. Rosell Gallart no garanteix la privacitat de les comunicacions que els Usuaris poguessin realitzar respecte aoa través d’aquest lloc web. Els Usuaris d’aquest Lloc Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d’ell són comunicacions públiques i no privades, de manera que Rosell Gallart no tindrà cap responsabilitat pels perjudicis que, si s’escau, pogués produir l’indicat accés.

6. MODIFICACIONS

Rosell Gallart, es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o d’acord amb el seu criteri o pràctica empresarial.

Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected]